Thông Tin Drop
Thứ sáu, 16 tháng 9 2011 13:11
1) Map ĐLQ ring lãng quên ,drop ở 3 chị em Boss thường tỉ lệ drop gem 6 và hấp thụ 6, quái vật trong ĐLQ drop gem 6. 2) Map ngai vàng loại bỏ vĩnh viễn cánh rồng và móng rồng. Boss các cổng drop 100% đồ chúa tể thần thánh ngẫu nhiên các lass và 2 liên minh Mỗi boss sẽ thêm 1v gem 6 tùy loại drop 100% Boss 100% item thần thánh 3) BOSS LT3 drop 2v tt1 và 1v gem nón cấp 1 4) BOSS cs1 drop 100% Đá Cường Hóa ( 2 viên ) 6) BOSS Thần Dios: - 1v ht6 - 3v tt2, ngọc hấp thụ 6 và 1 đá cường hóa. 7) Chúa Tể Rồng / Rồng Địa Ngục : Vật Phẩm 6 slot